Piłsudczyk Nr 81-82

„Piłsudczyk” numer 81-82 wydawany jest w specyficznej rzeczywistości społeczno-politycznej jaką spowodowała pandemia „koronowirusa”. Z bogatego programu Planu Pracy na rok 2020 niektóre tylko przedsięwzięcia udało się zrealizować. Niemniej zostały przeprowadzone w ograniczonym zakresie i z zachowaniem rygorów narzuconych przepisami. Z satysfakcją należy podkreślić, iż w 2021 roku – z reguły – wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia są realizowane, pomimo obowiązujących ograniczeń.

Wydania archiwalne