Ogłoszenia

Związku Piłsudczyków RP

Plan Pracy Zarządu Krajowego ZPRP na rok 2024

RAMOWY PLAN PRACY ZARZĄDU KRAJOWEGO
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NA ROK 2024.
Uzupełniony o postulaty zgłoszone na posiedzeniu ZK ZPRP w Lublinie

Program. Jubileuszowa Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę w roku 35-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Stanisław Władysław Śliwa - Generał Związku
i
Naczelny Kapelan Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej ks. inf. dr Edmund Skalski – Generał Dywizji Związku

Zapraszają  na uroczystą Pielgrzymkę na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski i Hetmanki Żołnierza Polskiego, z okazji 35-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

PROGRAM :

155 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dzień urodzin Marszałka przypadający na 5 grudnia jest świętem Związkowym. W Oddziałach i Okręgach Związku odbywają się z tej okazji rożne uroczystości, historyczno - patriotyczne. Składamy również wieńce i wiązanki kwiatów pod jego pomnikami.

34. Jubileusz ZPRP

Z okazji 34 rocznicy utworzenia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej

Zaproszenie do udziału w VIII OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP NA JASNĄ GÓRĘ

Prezes Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Władysław Śliwa
Generał Związku
zaprasza do udziału w VIII OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP
na Jasną Górę
przed oblicze Królowej Polski,
Hetmanki Żołnierza Polskiego, która odbędzie się
18 sierpnia 2022 roku
Program Pielgrzymki

Zjazd Krajowy ZPRP. Wschowa dn. 14 maja 2022r

Okręg Królewska Wschowa jest współorganizatorem Zjazdu Krajowego ZPRP podczas którego odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP.

Solidarni z walczącą Ukrainą

Piłsudczycy stanowczo potępiają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Pandemia. Modlitwa

Kapelan Krajowy Związku Piłsudczyków RP gen. bryg. zw. ks. dr Edmund Skalski zachęca do modlitwy o zaprzestanie rozpowszechniania się pandemii.

Zaplanowane adresy poczty internetowej w ZPRP (wymagające aktywacji)

Wykaz nazw/adresów poczty Związkowej e- mail służy do założenia skrzynki na komputerach i stosowania do korespondencji Związkowej. Aby ją uruchomić należy dostosować się do instrukcji opublikowanej tutaj i otrzymać hasło.

Medal " Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy"

Związek ustanowił Medal pamiątkowy z dewizą "Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy" z okazji V. rocznicy ponownego umieszczenia na Kahlenbergu w Wiedniu,  tablicy pamiątkowej poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Zawiera ona treść będąca hołdem Narodu i jest na awersie Medalu.